ΚατηγορίαΨυχολογία-Συμβουλευτική

Ψυχολογία-Συμβουλευτική

Πειθαρχία και Τιμωρία

Η επιτυχία του γονικού ρόλου βασίζεται στην προώθηση του συμφέροντος των παιδιών και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική πειθαρχία τους. Με την έννοια της πειθαρχίας εννοούμε τη διαδικασία εκείνη που βοηθάει τα...